Jeg oppfatter meg selv som en kunstnersjel. Min måte å skape kunst på, preges av min personlighet. Jeg oppfatter meg selv som blant annet modig og følsom. Lar meg inspirere av å fange motiver der jeg ferdes. Det handler for meg om å oppdage og å oppleve dem. Alt som lever, men også former, farger og ikke minst stemninger. Det er selve prosessen som er besettelsen. 

Jeg har skapt kunst av bilder digitalt fra 2008.  Fra da av har jeg vært student i Photoshop Artistry Fine-Art Composition. I løpet av disse 15 årene har jeg gjennomført et utall kurser innenfor digital fotokunst.

Fra 2018 til 2021 hadde jeg utstillinger i Sverige og ulike steder i dette landet. 

Jeg er stolt eier av Galleri Q i Trondheim. I tillegg til å vise frem min egen kunst der året rundt, har jeg arrangert 8 nokså store kollektivutstillinger der.