Digital fotokunst - beskrivelse

Digital fotokunst blir til i en prosess hvor nettopp fotografier, bakgrunner, tekst og annet er elementene. Skal det bli god kunst kreves det at du har evne til å uttrykke deg kunstnerisk. Du må også beherske deferdighetersom f. eks. Photoshop er basert på.

Kunstverkene bygges opp lag på lag, ved å trekke fra og legge til. Ikke ulikt billedkunstnere som bruker palett og pensel.